Biuro – informacje o zajęciach tel. +48 785 999 659
sprawdziany

Nasze sprawdziany w Maturalne Flow

Nasze sprawdziany powstały jak odpowiedź na wymagania uczniów, gdzie podjęliśmy próbę dostarczenia unikalnego produktu edukacyjnego.

Sprawdź, czy to się udało.

Czym różnią się nasze sprawdziany od zbiorów zadań i książek dostępnych na rynku?

1.Kładą nacisk na zagadnienia, które każdy podchodzący do matury rozszerzonej z biologii powinien mieć w małym palcu.

Pozwól, że zademonstrujemy to na przykładzie.

Jeśli skończyłeś 1 klasę liceum, powinieneś umieć podać definicje poniższych pojęć z jedno z pierwszych działów – “Komórka”. Jak np.

  • centrosom
  • centriole
  • apoptoza
  • nekroza
  • amitoza
  • proteasomy

Czy pamiętasz z czym to „się je”? Z naszego doświadczenia wynika, że uczniowie często mylą te pojęcia lub ich nie kojarzą.

2. Kompleksowo podchodzą do tematu

Przedstawmy to na przykładzie funkcji poszczególnych struktur komórkowych/organów.

Dla wszystkich uczniów pytanie o funkcje jądra komórkowego wydaje się banalne, ale gdy zapytamy o jąderko lub siateczkę śródplazmatyczną gładką, słyszymy najczęściej odpowiedzi typu.:

“Siateczka gładka syntetyzuje lipidy” – jest to odpowiedź prawidłowa, ale niekompletna i nie dająca punktów na maturze.

Równie istotne jest to, że na owej siateczce zachodzi detoksykacja oraz że stanowi ona magazyn jonów wapnia.

Temat można by jeszcze rozszerzyć, ale chciałam pokazać jak ważne jest prawidłowe zrozumienie każdego pojęcia.

Nasze sprawdziany w Maturalne Flow

Powyżej jedno z pierwszych zadań na maturze w roku 2018, niby proste, jednak sprawiło problem wielu maturzystom.

3. Pytania integrujące wiedzę z wielu działów

Są to częste i jedne z trudniejszym pytań na maturze, wynika to z faktu, że rzadko nauczyciele w szkole pokazują powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy różnymi działami biologii. Wracając do naszej siateczki gładkiej, jeśli zapytam uczniów w komórkach jakich organów jest ona mocno rozwinięta, zwykle początkowo spotykam się z milczeniem, ponieważ jest to połączenie wiedzy z zakresu człowieka i cytologii.

Siateczka owa rozwinięta jest np. w komórkach wątroby(hepatocytach) ponieważ jedną z funkcji siateczki jest detoksykacja organizmu, którą to funkcję również pełni wątroba.

Nasze sprawdziany w Maturalne Flow

Powyższe zadanie pochodzi z naszego pierwszego sprawdzianu – “Cytologia”.

Jeśli, ktoś już choć trochę miał styczność z zadaniami maturalnymi, będzie mocniej doceniał zadania tego typu, wybiegające na przeciw wymaganiom CKE.

4. Różnorodne grafiki

Maturzyści często korzystają z książek, które mają bardzo ładne kolorowe grafiki. Nauka z nich jest bardzo przyjemna, jednak na maturze grafik kolorowych nie będzie, dlatego polecamy zaglądać do starszych źródeł, książek często wycofanych już z obiegu. Z naszego doświadczenia oglądanie czarno-białych ilustracji oraz czarno-białych zdjęć z mikroskopu ułatwia maturzystom analizę grafik na majowym egzaminie.

Nasze sprawdziany w Maturalne Flow

5. Sprawdziany podsumowujące

Są to sprawdziany, które mają na celu sprawdzić i utrwalić tylko najtrudniejsze zagadnienia z poszczególnych działów oraz poprawiają wspomnianą umiejętność łączenia zagadnień z różnych działów. Nasi maturzyści piszą 2-3 takie sprawdziany na miesiąc co bardzo motywuje ich do powtórzenia wiedzy z poprzednich tygodni, miesięcy i pozwala na dużo lepsze zapamiętanie nauczanych treści.

Układając zadania oparliśmy się na kilkuletnim doświadczeniu i czerpaliśmy inspiracje z historycznych arkuszy maturalnych, egzaminów na akademie medyczne, zagranicznych matur IB oraz ponad 60 podręczników szkolnych i akademickich (z których znaczna część wycofana jest z obiegu). 

Każdego miesiąca powstają kolejne zadania na podstawie naszych wniosków ze sprawdzania setek arkuszy maturalnych naszych uczniów.

Staramy się by sprawdziany były drogowskazem dla naszych uczniów, którzy często dokładnie nie wiedzą jaka ich wiedza sprawdzana będzie na maturze i by poruszały kwestie, gdzie pojawia się najwięcej błędów.

Aktualnie sprawdziany dostępne są wyłącznie dla Naszych uczniów, jednak planujemy otworzyć sprzedaż internetową sprawdzianów w najbliższych tygodniach.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny 737951158 lub mailowy basia@maturalneflow.pl

Leave a comment